Opslagstavle

– og kalenderen i cafèen. Det er her du holder dig orienteret om, hvad der sker i ugens løb.