Opslagstavle

– og Nyhedsbrevet (som du også finder på hjemmesiden) og mapperne på bordene i caféen. Det er her, du holder dig orienteret om, hvad der sker i månedens løb