Social Drive Out (SDO)

Et projekt hvor vi er opsøgende i by og boligområder og bidrager med lettere forplejning, kontakt og brobygning til udsatte og ensomme borgere i Odense.